Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis’ten geçti

Askeri Ceza Kanunu ve Birtakım kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran, firar ve müsaade tecavüzü üzere hatalarla ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle söz almayı imkansız hale getiren mecburî hallerde, ilgilinin sözü alınmayacak.

Erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp materyaline ziyan vermek cürmünden kast yahut ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen ziyanı tazminle sorumlu olmayacak.

GENELKURMAY LİDERİ’NİN YAŞ HADDİ 72’YE YÜKSELTİLDİ

Genelkurmay Liderinin yaş haddi, birer yıllık müddet ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden vazifeye başlatılacak. Misyonda olan ve emekli çalışana de bir kademe intibakı sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı takımlarında çalışan kamu vazifelileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari süreç ve hareketlerden doğan uyuşmazlıkların tahlilinde ilgilinin vazife yaptığı yerin idari yargı yetkisi tarafından bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.
Ulusal Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin rektör dahil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun döner sermayeye ait kararları uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ

Yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor.

Buna nazaran, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

550 BİN KİŞİ YARARLANABİLECEK

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Meclis’ten geçen kanun teklifi ile yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek.

KAYNAK: İHA