Coşkunöz Eğitim Vakfı ve BEBKA iş birliğinde bilgi bilimci gençler yetişiyor

34 yıldır nitelikli genç istihdamının artırılması gayesiyle çalışmalar yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uyumunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Data Bilimci Yetiştirme Programı’nın ikincisini hayata geçirdi. Birinci devir eğitimlerini tamamlayan iştirakçiler ise, çeşitli şirketlerde istihdam edilerek iş dünyasına adım attı.

18 hafta sürecek program kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik vilayetlerinden yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencilerine, yüklü olarak data temelli model geliştirme süreçleri aktarılacak. Lisanı Türkçe olmakla birlikte bütün kaynak ve gereçlerin İngilizce olacağı eğitimde, programlama lisanı olarak Python kullanılacak.

Hem teorik hem uygulamalı eğitim verilecek

3 Eylül’de başlayan ve 28 Aralık’ta sona erecek 180 saatlik eğitim programında öğrenciler data bilimi alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak. Eğitim sonucu kazandırılması planlanan temel yetkinlikler ortasında; data setini tahlile hazır hale getirebilme ve görselleştirerek rapor oluşturup yorumlayabilmenin yanı sıra, farklı algoritmalarla model geliştirip seçerek bunlardan hibrit modeller oluşturabilme ve seçilen modeli canlıya alarak takip ve raporlamasını sağlayabilme yer alıyor. Hadise çalışmalarıyla da desteklenecek programda öğrenciler öğrendiklerini uygulama ve çalışanların rutin işlerinde yaşadıkları problemlere yönelik tahlil üretme imkanı bulacak.

Eğitim fiyatsız veriliyor

Veri bilimi eğitimiyle ilgili bilgi veren CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Eğitim ve istihdama katkı sağlama gayesiyle bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokunduk. Ülkemizin refah düzeyinin artması lakin eğitimin niteliğinin artırılmasıyla mümkün. Bu niyetle yola çıktığımız Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, gençlerimizin nitelikli ve uzman birer uzman olması emeliyle hayata geçirdiğimiz Bilgi Bilimci Yetiştirme Programı’nın birincisinde aldığımız sonuçlar bizi keyifli etti. Programa katılan gençlerimiz bilgi bilimi alanında kıymetli bir uzmanlık kazandılar ve büyük bir kısmı istihdam edilerek iş dünyasına adım attı. Maksadımız BEBKA iş birliğiyle düzenlediğimiz programın ikincisinde de birebir başarılı sonuçları elde etmek” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da programın gençlerin mesleklerine katkısına vurgu yaparak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yıllarının teması “Genç İstihdamı” olarak belirlendi. ‘Veri Bilimci Eğitimi’ gençlere günümüz iş dünyasında büyük ehemmiyet kazanan data analitiği ve modellemesi alanında çok bedelli bir uzmanlık kazandırıyor ve istihdam edilmelerini kolaylaştırıyor. Program ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik vilayetlerimizin kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.