Mahkemeden emsal emekli çalışan kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurmaya başladı.

Ancak bazı iş yerleri, bunu şimdiden çalışandan çıkardı.

Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tutarak, işe iade davası açtı.

Mahkeme davayı kabul etti

Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığını belirterek, işe iadesini ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu.

Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.

Emsal karar

Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli nedenle fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiğini, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa müracaat etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

‘İşveren önce feshin geçerliliğini kanıtlasın’

Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır.

Emekliliği geldiği halde çalışanlar var

İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit-objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık-kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın usul ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*